LSSK

 
 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek

Välkommen!

ÅRSMÖTE

 Lekeryd-Svarttorp Sportklubb

Kallar medlemmar till årsmöte

tisdag 23/2 kl:18:30 i klubbstu-

gan, se www.lssk.nu eller

Facebook: "Lekeryd-Svarttorp

Sportklubb".

Fika till alla närvarande medlemmar.

 

Välkomna alla medlemmar !

Föredragningslista till LSSK årsmöte tisdag 23/2.

 

 1. Fråga om behörig kallelse

 2. Fastställa föredragningslista

 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 4. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare

 5. Huvudstyrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

 6. Huvudstyrelsens och sektionernas förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste räkenskapsåret

 7. Revisionsberättelse

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 9. Val av ledamöter till den nya huvudstyrelsen:

 • sekreterare för en tid av 2 år

 • intendent för en tid av 2 år

 • kassör för en tid av 1 år

 1. Val av ledamöter till sektionerna för en tid av 1 år

 2. Val av stugvärd för en tid av 1 år

 3. Val av revisorer

 • 1 ordinarie för en tid av 2 år

 • 1 suppleant för en tid av 1 år

 1. Val av 3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år

 2. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

 3. Medlemsavgift 2017

 4. Budgetförslag för kommande verksamhetsår

 5. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 6. Övriga frågor

 7. Årets ledare, hedersmedlemmar och utmärkelser

 

Förslag på ändringar i stadgarna

till årsmötet tisdag 23/2.

 

 

Klubben bedriver sin verksamhet utifrån Idrottens mål och inriktning” som Riksidrottsförbundet antog vid riksidrottsmötet 1977.

Till..

 

Klubben bedriver sin verksamhet utifrån Riksidrottsförbundets idéprogram ”Idrotten vill” som antogs vid Riksidrottsmötet 2009.


 

 

 

Skidträning

 Skidträning

Måndagar och Onsdagar kl.18.00 vid Furuvi alla åldrar

Välkomna !

 

 

3 Smålandsrekord på Veteran-DM

 Vid VDM på Bredstorps IP i Tranås i helgen noterades tre nya Smålandsrekord av LSSK:s deltagare. I M 55 av Ingemar Pilgard på 100 m. med tiden 12,98 och Majken Henriksson med 20,69 i slägga och 9,09 i viktkastning Grattis !

 

 
Sida 1 av 59

Arkiv


Omröstning

Reklam

Annons
Annons

Kommande seniormatcher

Inga händelser

Kommande händelser

Inga händelser